Szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek/Vásárlási feltételek

Az elektronikus WEB áruházat csak akkor használja, ha az ÁSZF-t elfogadja és a szállítási és fizetési feltételkekkel egyetért. Az elektronikusan küldött dokumentumok nem kerülnek papíralapon iktatásra, így nem minősülnek írásban kötött szerződésnek, magatartási kódexre nem utalnak.

Szolgáltató adatai:

Név/Cégnév: TECHNORGÁZ ENERGIAIPARI KFT
Székhely: ÖRKÉNY, 2377. JÓKAI U. 12/A.
Cégjegyzékszám: 13-09-169077
Adószám: 12444768-2-13
Postacím: BUDAPEST, 2360 GYÁL, VAK BOTTYÁN U. 66.
-13-AS ÜZLETSOR-
Képviselő: KEREKES ISTVÁN

Telefonszámai: 06-30/197-0060
e-mail: rendeles@technorgaz.hu
            kereskedelem@technorgaz.hu

A szerződés nyelve: magyar
A honlap karbantartó és tárhely-szolgáltató adatai:

Molnár Gergely E.V.
2051 Biatorbágy, Juhász Gyula út 32.
Adószám: 55674171-1-33
Nyilvántartási szám: 54389865

1. Alapvető rendelkezések
1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók

1.2. Hatályos 2021. január 1-től

1.3. A speciális webshopban csak a honlap tulajdonos termékei kerülnek értékesítésre, valamint a vele szerződésben álló szerelő, karbantartó cégekkel tud a kivitelezésnél együttműködni. A termékeket csak Magyarország területére értékesítjük, jelenleg.

1.4. Rendelkezésre állása honlapnak a nap 24 órájában, a megrendelés visszaigazolása 48 órán belül történik meg, vagy elektronikusan, vagy telefonon.

2. Adatkezelési szabályok
2.1. Általános adatkezelési szabályzatunk a honlapon elérhető, valamint a hírlevél küldéssel és a weboldallal kapcsolatos adatkezelési tájékoztatók is honlapunkon elérhetőek.

3. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
3.1. A honlapon megrendelhető termékeket a honlapról, regisztráció után, telefonon és e-mailben is megrendelhetik. A honlapon lévő árlista, a nettó árakat tartalmazza, szállítási költség nélkül.

3.2. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, termékekről fotót jeleníthet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

3.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

4. Rendelés menete
4.1. A rendelés lépései a honlapon

1) Felhasználói regisztráció
2) Belépés az ügyfélkapun keresztül
3) Termékek kosárba helyezése
4) Kosár oldal megtekintése, tételek módosítása (tétel törlése vagy tétel darabszám változtatása)
5) Regisztrációtól eltérő szállítási vagy számlázási adatok opcionális megadása
6) Vásárlás véglegesítése (megrendelés rögzítése) az ASZF elfogadásával
7) Vásárlás részletes adatainak kiküldése a vevő részére a regisztráció során megadott e-mail címre
8) Vásárolt tételek listájának és a megrendelés adatainak átadása a Technorgáz Kft-nek e-mail értesítőben és adminisztrációs felületen.

4.2. Adatbeviteli hibák kijavítására vonatkozó lehetőségek (pl. plusz termék, terméktörlése, ár ellenőrzése stb.)
A megrendelés végleges elküldése előtt van lehetőség az adatok korrekciójára. A megrendelés elküldése után lehetőség van a honlapon megadott e-mail címen, illetve telefonon jelezni az eltérő igényeket.

5. Fizetési lehetőségek, szállítási módok
- készpénz; Gyálon (telephely) az irodában történik az áru átvételekor.
- Utánvéttel; a futárnak fizet a vevő, a számla a termék dobozában kerül átadásra.
- előre utalással;
Az előre utalásnál kiállítjuk a számlát a fuvardíjjal együtt, melyet beszkennelve elküldjük a vevőnek, a regisztrációkor megadott e-mail címre. Az utalás bankszámlára való beérkezését követően, 24 órán belül átadjuk a terméket a futárszolgálatnak, kivéve, ha a vevő más időpontra kéri a szállítást.

6. Megrendelés visszaigazolás
A szolgáltató köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé, elektronikus levélben haladéktalanul visszaigazolni.
Amennyiben a visszaigazolás az igénybevevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás
jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. (48 órán, kettő munkanapot kell érteni)
A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve a Megrendelőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

7. A megrendelések feldolgozása és teljesítés
7.1. A megrendelések feldolgozása
A Megrendelés feldolgozást a Technorgáz Kft. illetékes kollégái a megrendelés hozzájuk való beérkezéstől számított 4 órán belül megkezdik, az esetleges adategyeztetések, pontosítások miatt, telefonon kezdeményezik a megrendelés pontosítását.

7.2. Általános teljesítési határidő
A megrendelt termékeket általában 2-3 munkanapon belül szállítjuk ki, kivéve, ha a vevő más időpontot kér. A raktáron nem szereplő áruk esetében, külön visszaigazoljuk a szállítási határidőt, ami az esetek nagy részénél max. 2 hét. Az esetleges megrendelés módosításokat csak írásban (e-mail) fogadjuk el és igazoljuk vissza, ami a szállítási határidőt módosíthatja. Ha a terméket futárszolgálattal kéri szállítani a Megrendelő, akkor az átvételnél a futárszolgálat rendelkezései az irányadóak. (pl. sérülés esetén jegyzőkönyv felvétele szükséges) A szállítási díjakról a megrendelés feldolgozása után tájékoztatjuk a Megrendelőt, a szállítás várható időpontjáról a futárszolgálatnál lehet tájékozódni.

7.2.1. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben
meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni.
A Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.
E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

8. Elállás joga
8.1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

8.2. Az elállási jog gyakorlásának menete
- Az elállási nyilatkozatmintát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet mellékletében megtalálja;
- a fogyasztónak a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül vissza kell juttatnia a vállalkozás részére. A terméket eredeti állapotában és csomagolásban, hiánytalan mennyiségi és minőségi állapotban vesszük vissza. Amennyiben sérülten érkezik a csomag, akkor arról jegyzőkönyv készül, mely alapja az esetleges kártérítési felelősség megállapításának és érvényesítésének.
- A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján amennyiben a fogyasztó eláll a szerződéstől, a vállalkozás (webáruház) haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is (szállítási költséget). A rendelet 23. (4) bekezdése alapján a termék adásvételére irányuló szerződés esetén (kifejezetten ilyen egy webshopból való vásárlás) a vállalkozás mindaddig visszatarthatja a termék vételárát és a szállítási költséget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a vállalkozást a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

9. Garancia, jótállás
A Gyártó a MIKA gázkészülék család összes tagjára 1+1 év jótállást vállal, amely az üzembe helyezés napján kezdődik. Ennek feltétele az évenkénti egyszeri leigazolt - díjköteles - átvizsgálás (karbantartás)!
KARBANTARTÁSI MUNKA NEM GARANCIÁLIS TEVÉKENYSÉG!
Meghibásodás esetén a garancia levélben található szervizek bármelyikében személyesen vagy telefonon tájékoztatják a teendőkről, illetve elérhetőségeink valamelyikén is tájékoztatást nyújtunk.

10. Panaszkezelés
A Technorgáz Kft. a panaszkezelésnél a Fogyasztóvédelmi törvényben előírtak alapján jár el. A bejelentést megteheti a megadott elérhetőségeken postai, szóbeli vagy elektronikus úton. A törvényi előírásról tájékozódhat a https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700155.tv oldalon valamint a Békéltető testületek elérhetőségéről a https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek oldalon.

11. Vegyes rendelkezések
Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Pest Megyei Bíróság illetékességét.