Adatkezelési szabályzat

Regisztrált ügyfleek és hírlevél feliratkozók részére

Rendszerünk használata során regisztrált partnerként ill. hírlevél feliratkozóként adhatja meg adatait. Továbbiakban Regisztrált partner ill. Hírlevél feliratkozó.

Regisztrált partnereink és a Hírlevél feliratkozók a regisztrációval önkéntesen és automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott adataik (Regisztrált partnerek esetén: cégnév/e.v. neve, cím, telefonszám, adószám, e-mail cím, kapcsolattartó neve, Hírlevél feliratkozó esetén: e-mailcím) a Technorgáz Kft., mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Technorgáz Kft., minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje annak érdekében, hogy a Regisztrált partnerek részére rendeléseket állítson össze, illetve a Hírlevél feliratkozók részére a Technorgáz Kft. termékeivel, szolgáltatásival kapcsolatos információkat, anyagokat küldjön.

Látogatóink kérése esetén a kérelemben foglaltaknak megfelelően minden esetben részletes tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról,
az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.

A Technorgáz Kft. vállalja, hogy amennyiben bármilyen módon változtatna
a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveiben és gyakorlatában, ezekről
a változásokról előzetesen értesíti a www.technorgaz.hu oldal látogatóit, hogy azok mindig pontosan és folyamatosan ismerjék az érvényes adatkezelési elveket és gyakorlatot. A Technorgáz Kft. ezzel vállalja, hogy a személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló jelen Szabályzat mindig a ténylegesen alkalmazott elveket és a valóságos gyakorlatot tükrözi.

Ha a személyes adatokat olyan módon szeretnénk felhasználni, hogy ez
a felhasználási mód eltérne a személyes adatok gyűjtésekor meghirdetett elvekkel és célokkal, akkor előzetesen e-mailen keresztül értesítjük az érintetteket, akiknek felajánljuk azt a lehetőséget, hogy eldönthessek, vállalják-e, azaz hozzájárulnak-e az új feltételek mentén is személyes adataik korábbiaktól eltérő módon történő kezeléséhez.

Az a Regisztrált partner ill. Hírlevél feliratkozó, aki külön hozzájárult ahhoz, hogy a Technorgáz Kft. termékeivel, szolgáltatásival kapcsolatos információkat, anyagokat küldjön részére, azonban adatai jövőbeli felhasználáshoz mégsem kíván hozzájárulni, nevének és lakcímének megadásával elektronikus levélben (info@technorgaz.hu) vagy írásban postai úton (Technorgáz Kft. 1751, Budapest, Pf. 143.) kérheti adatai törlését a Technorgáz Kft-től. Az adatkezelő által használt adatok vonatkozásában a Regisztrálót megilleti a személyes adatok védelméről és
a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Adatvédelmi törvény) 11-16/A. §-aiban meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges jogérvényesítési igényét pedig bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti
az adatvédelmi biztos segítségét is. A Technorgáz Kft. a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Hírlevél feliratkozótól kapott felhatalmazások keretei között.

A Weboldalon a számítógépek internet címei, az IP-címek naplózásra kerülnek, hogy rögzítsék a felhasználó látogatását. Ezeket az adatokat elemezve a Technorgáz Kft. statisztikákat készít, például annak megállapítása céljából, hogy a webhely mely részét milyen gyakran látogatják a felhasználók és alkalmanként mennyi időt töltenek ott. Az IP-címeket a Technorgáz Kft. semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján Ön személyesen azonosítható lenne, az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak.

Copyright 2017.08.06. - Technorgáz Kft.